We're proud to design great products for life
We create beautiful and magnetic projects. We develop services to help people run their businesses and improve their management systems.
Соціологічний центр - "Пульс" незалежна дослідницька організація, що спеціалізується на проведенні усіх видів соціологічних і маркетингових досліджень із дотриманням міжнародних стандартів якості.
Про нас
Чому ми?
Здійснюємо повний цикл робіт від розробки інструментарію до презентації результатів дослідження в ЗМІ
Користуємось власною перевіреною мережею інтерв'юерів
Здійснюємо дослідницький супровід виборчих кампаній
ПОСЛУГИ
Проведення маркетингових досліджень
Проведення соціально-політичних досліджень
Види досліджень
Кількісні дослідження
Опитуваннях статистично значимої кількості респондентів, що дозволяє отримати числові значення. В електоральних досліджень це населення міста, регіону, країни чи певної території. В маркетингових – дослідження певної цільової аудиторії в залежності від потреб замовника.
Особисті інтерв'ю (face-to-face)
Форма особистого опитування, яка в залежності від цільової аудиторії, проводиться на вулиці, за місцем проживання чи роботи респондента, за місцем продажу, тощо.
Телефонні опитування
Форма особистого опитування, за якої інтерв'юер розмовляє з респондентом телефоном і вносить відповіді до спеціальної програми, що дозволяє автоматично контролювати логіку відповідей, наповнюваність вибірки, дотримання квотного завдання і якість проведення інтерв'ю в режимі реального часу.
Форма передбачає самостійне заповнення анкети в якій автоматично контролюється логіка переходу від запитання до запитання і виключаються пропуски відповідей на них.
Online опитування
Контент-аналіз
Дослідження та моніторинг медіа-кампаній, аналіз змісту і кількості повідомлень в засобах масової інформації, сайтах та соціальних мережах
Екзит-пол
Експрес-опитування на виході з виборчих дільниць у день голосування з використанням методик таємного або прямого опитування
Особисті інтерв'ю (face-to-face)
Форма особистого опитування, яка в залежності від цільової аудиторії, проводиться на вулиці, за місцем проживання чи роботи респондента, за місцем продажу, тощо.
Телефонні опитування
Форма особистого опитування, за якої інтерв'юер розмовляє з респондентом телефоном і вносить відповіді до спеціальної програми, що дозволяє автоматично контролювати логіку відповідей, наповнюваність вибірки, дотримання квотного завдання і якість проведення інтерв'ю в режимі реального часу.
Форма передбачає самостійне заповнення анкети в якій автоматично контролюється логіка переходу від запитання до запитання і виключаються пропуски відповідей на них.
Online опитування
Контент-аналіз
Дослідження та моніторинг медіа-кампаній, аналіз змісту і кількості повідомлень в засобах масової інформації, сайтах та соціальних мережах
Екзит-пол
Експрес-опитування на виході з виборчих дільниць у день голосування з використанням методик таємного або прямого опитування
Види досліджень
Якісні дослідження
About The Expo
Виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, внутрішніх цінностей та переживань

Орієнтовані на розкриття причинно-наслідкових зв'язків.
Фокус-групи
форма інтерв'ю з невеликою групою осіб, яка передбачає дискусію з дослідженням ставлення цільової аудиторії до певних процесів, явищ, товарів, послуг. Тон дискусію веде і контролює модератор, інструментом роботи якого є гайд (сценарій). Дискусія фіксується на аудіо і відео.
ЛОГО
Глибинні інтерв'ю
форма інтерв'ю тет-а-тет, дає змогу отримати інформацію з приводу делікатних тем, виявити справжні мотиви, цінності, переконання, ставлення, відчуття респондентів про які їм важко говорити на фокус групі.
Експертні інтерв'ю
форма інтерв'ю тет-а-тет, дає змогу отримати специфічні ґрунтовні знання з конкретної теми, проблематики у лідерів думок спеціалістів в певній галузі
Види досліджень
Спеціалізовані дослідження
Дослідження сфокусовані на вивченні ринкової ситуації, бажань, уподобань і поведінки споживачів та інших гравців ринку.
Тести продукції, упаковки реклами
Вивчення попиту, сегментація ринку, тестування цін, товарів послуг, реклами та сприйняття бренду споживачами, та конкурентами
Аудит роздрібної торгівлі
оцінка якості обслуговування клієнтів;
вивчення методики продажу товарів, послуг їх асортименту і ціни;
вивчення асортименту та цінових пропозицій

Комбіновані дослідження
Передбачає поєднання кількісних і якісних методик, що дозволяє краще зрозуміти природу явищ і процесів досліджуваного об'єкту
Етапи РОБІТ
проведення комплексного дослідження і контроль на всіх етапах
Дослідження під ключ
розробка соціологічного інструментарію
лампочка
лупа
проведення польового етапу
лупаноутбук
первинна обробка і введення даних
картина з графіком
аналіз даних і написання звіту
шестерні
презентація результатів дослідження
КОНТАКТИ
Сергій Нуждін - директор Соціологічного центру - "Пульс"
Сергій Нуждін - директор Соціологічного центру - "Пульс"
телефон, пошта
Made on
Tilda